เพื่อโลกที่ดีขึ้น เรามุ่งมั่นใส่ใจเรื่อง “ความยั่งยืน” อย่างต่อเนื่อง ด้วยการคิดและลงมือทำ รักษาสมดุลรอบด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำสังคมไทยก้าวไปสู่ NET ZERO โดยริเริ่มจากสิ่งเล็กๆ อย่างการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ สร้างสรรค์นวัตกรรม ไปจนถึงพัฒนายูเทิร์น แพลตฟอร์ม (YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม) ที่ชวนมาบริหารจัดการ และการคัดแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจร ให้คุณได้อะไรมากกว่าที่คิด