ปิโตรเคมีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สังคมและโลกให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่าในอนาคต

“ยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดี” ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พบกับน้องห่วงใย มาพร้อมกับคู่หูรักษ์โลก ที่จะนำแก๊งมาสคอตจากผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมีชนิดต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ทุกความสุข