ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO PTTGC ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนกรุงเทพดูงานเคมีค่ามิวเซียม